News & Activity

คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการ


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (12 ก.พ.) คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน

ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆนักศีกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจดียิ่งขึ้นจากการได้ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบ เมืองแนวใหม่เพื่อวัยเกษียณ  แห่งแรกของเมืองไทย