News & Activity

ภาพบรรยากาศกิจกรรม จิบน้ำชาและเขียนบันทึกชีวิต


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เก็บภาพงานกิจกรรม "เขียนบันทึกชีวิต" กับ คุณกีรตี ชนา พร้อมรับสิทธิ์ ตรวจสุขภาพฟรี 4 รายการ
กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพ 4  มิติ

  • มิติทางสมอง ฝึกสมอง ป้องกัน อัลไซเมอร์ กับ เคล็ดลับการเขียนบันทึกชีวิต
  • มิติทางกาย ตรวจสุขภาพ ทราบความเสี่ยงก่อนเกิดโรค
  • มิติทางใจ ได้ผ่อนคลาย หายเหงา
  • มิติทางสังคม เจอเพื่อนใหม่ ได้แบ่งปันความคิดหลากหลาย