News & Activity

กิจกรรมปรับวิธีคิด ชีวิตเป็นสุข บมจ.ท่าอากาศยานไทย - ดอนเมือง


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรม "ปรับวิธีคิด ชีวิตเป็นสุข" โดยมี พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ มาบรรยายให้ความรู้กับสมาคมผู้เกษียณอายุ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเรามีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดอนเมือง