News & Activity

จัดกิจกรรมที่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย - สุวรรณภูมิ


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County) จัดกิจกรรม "ปรับวิธีคิด ชีวิตเป็นสุข" โดยมี พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ   มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเรามีความสุข ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสุวรรณภูมิ