News & Activity

จัดกิจกรรมที่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย - ดอนเมือง


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County) จัดกิจกรรมให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดอนเมือง