News & Activity

จัดกิจกรรมที่ สำนักงาน ก.พ.


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน   2560 ที่ผ่านมา   “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ “ศาสตร์ตะวันออก โยคะวิถีไทย” โดย ทันตแพทย์สมดุล หมั่นเพียรการ ผู้ผสานโยคะกับกายวิภาคศาสตร์อย่างเปี่ยมสุข ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3