News & Activity

จัดกิจกรรม ที่ การประปานครหลวง


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ    การประปานครหลวง