News & Activity

นักลงทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาและนักลงทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการต้นแบบแห่งแรกของไทย "โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้" 
โดยคุณฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด กล่าวให้การต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลภาพรวมของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ณ สำนักงานขาย โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้