News & Activity

คณะนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เยี่ยมชมโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย 
“โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้”

โดยคุณฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและการตลาด ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำให้ข้อมูลภาพรวมโครงการ ของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ณ สำนักงานขาย 
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้