News & Activity

ปิดโครงการอบรมหลักสูตร Grand Age Management รุ่นที่ 1


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ประธานหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 และ คุณฐิตารี อยู่วิทยา ร่วมกันทำพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร "Grand Age Management" หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอเร้น ถ.พระราม 9