News & Activity

จัดกิจกรรม ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560   ที่ผ่านมา “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรมให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)   ณ   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่