News & Activity

NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference


กลับหน้าหลักกิจกรรม

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ร่วมงาน "NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference" โชว์สุดยอดนวัตกรรม เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก สำหรับให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในโครงการมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ 
1. Alexa Dream with Robots หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถฝึกสอนการออกกำลังกาย โยคะและกังฟู สามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน 
2. นวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจริยะ เพื่อใช้บอกตำแหน่งการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่และแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุม 
3. จิณณ์ แอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น จองคลาสทำกิจกรรม นัดหมายแพทย์ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต  โดยนวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจฉริยะและจิณณ์ แอพพลิเคชั่น ได้เชื่อมต่อข้อมูลผู้พักอาศัยทุกรายด้วยเทคโนโลยี Data Analytics เพื่อวางแผนการดูแลแบบเฉพาะรายให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการ


ทั้งนี้ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้ออกแบบให้มีสถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณภายใต้ชื่อ ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ ที่มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพแนวใหม่อย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด “Total Wellness Solutions” โดยภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ ผู้ประกอบการ พนักงานจากภาคเอกชน รวมถึงข้าราชการ จากทั้งในประเทศไทยและอีกหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2651